M&G GROUP

Aanpak inwerktraject via TWI-methodiek, te beginnen bij de essentie, per werkplek. In het M& G Ontwikkelhuis krijgen medewerkers training langs de lijnen wat, hoe en waarom. Met als resultaat: meer eigenaarschap, verbeterde job rotation en blijvende borging van kennis en vaardigheden.