Werkplekleren

Daar scoor je punten mee

Dynamisch speelveld.
Samen scoren!

Hoe pas ik werkplekleren toe in mijn bedrijf?

Met werkplekleren verander je een gewone werkplek in een dynamisch speelveld. Een efficiënte werkomgeving die medewerkers helpt bij het verwerven en ontwikkelen van werkgerelateerde kwaliteiten. Oftewel een werkomgeving die medewerkers laat uitblinken in hun vak. Zo houd je jezelf en de ander in beweging. Samen scoren dus. Met een succesvol bedrijf én productieve en gelukkige medewerkers als resultaat. Daar scoor je punten mee.

We onderscheiden drie onderdelen die van invloed zijn op het succes van werkplekleren:

 • De kenmerken van de organisatie

  Wat is de structuur en cultuur binnen de organisatie of de visie op leren en ontwikkelen?

 • Werkplekcondities

  Hoe is het werk georganiseerd? Is er veel of weinig uitdaging, variatie en autonomie? Welke middelen zijn beschikbaar (tijd, toegang tot informatiebronnen)?

 • Persoonlijke kenmerken van de lerende

  Hoe sociaal vaardig, gemotiveerd, betrokken of zelfsturend is de lerende? Wat is zijn of haar opleidingsniveau?

Benieuwd hoe jouw bedrijf scoort op de drie randvoorwaarden?

Er is een online quickscan beschikbaar die inzicht geeft in welke randvoorwaarden goed zijn ingericht en welke randvoorwaarden nog wat aandacht nodig hebben.

Hoe werkt werkplekleren?

Naast de drie randvoorwaarden zijn er drie belangrijke thema’s in werkplekleren:

 • Het delen en behouden van kennis binnen het bedrijf

  Het delen van kennis vraagt om sociale vaardigheden, reflectie en analytisch vermogen. En een organisatie met een structuur om kennis te delen en te borgen en cultuur waarin kennisdelen de norm is.

 • Het effectief samenwerken & communiceren van collega’s

  Om van werkplekleren een succes te maken, is het belangrijk dat de organisatie multidisciplinair samenwerkt.

 • Het inwerken van & door collega’s

  Een inwerktraject helpt bij het overdragen van kennis en vaardigheden die een (nieuwe) collega niet beheerst. Maar het is ook bedoeld de collega zich thuis te laten voelen op de nieuwe werkplek. 

Hoe werkt Werkplekleren?