Hoe creëer je een goede basis

Hoe creeer je een goede basis

Als je de juiste randvoorwaarden voor werkplekleren hebt gecreëerd (zie ‘Wat is werkplekleren), wordt de werkplek vanzelf een spontane plek om te leren. Daarnaast kun je ook meer georganiseerde en doelgerichte vormen van werkplekleren inzetten. Afhankelijk van de leerdoelen zijn er verschillende werkvormen en middelen mogelijk.

Veelgestelde vragen
Hoe vertaal je jouw organisatiestrategie naar een leer- en ontwikkelplan gericht op werkplekleren?

Een goed leer- en ontwikkelplan vertaalt jouw visie en strategie naar wat dit betekent voor de ontwikkeling van je medewerkers. Wat hebben zij nodig aan kennis, vaardigheden en houding om een bijdrage te leveren aan het realiseren van jouw organisatiedoelstellingen? En op welke manier ga je daar de komende jaren invulling aan geven? Om je hierbij te helpen, bieden wij handvatten voor het opstellen van een leer- en ontwikkelplan.

Wanneer is er een goede basis voor werkplekleren?
  • Ontwikkel een visie op het leren van medewerkers en de organisatie, waarbij leren breder wordt gezien dan training en opleiding.
  • Stimuleer een effectieve leercultuur door gewenst gedrag in kaart te brengen en te waarderen.
  • Zorg voor een organisatiestructuur met voldoende ruimte voor medewerkers om buiten bestaande structuren taken op te pakken en samen te werken met collega’s.
Hoe zorg ik voor goede randvoorwaarden op de werkplek
  • Versterk de zelfstandigheid en zelfsturing van medewerkers.
  • Zorg voor toegankelijke en actuele kennisbronnen en middelen om makkelijk en snel met elkaar te communiceren.
  • Richt de werkplek zo in dat medewerkers elkaar eenvoudig kunnen ontmoeten en slimmer kunnen samenwerken.
  • Stel tijd beschikbaar om te leren: werkplekleren vraagt tijd!
  • Stimuleer samenwerking.
  • Creëer voldoende mogelijkheden voor begeleiding en coaching.
  • Investeer in formele leeractiviteiten zoals trainingen en opleidingen, ook dit bevordert leren op de werkplek.
Hoe help je collega’s/medewerkers hun ‘soft skills’ te ontwikkelen?

Voer ontwikkelgesprekken om inzicht te krijgen in iemands competenties en bied ruimte en mogelijkheden om hieraan te werken. Dit helpt hen bij het ontwikkelen van soft skills.

Wat is de rol van leidinggevenden bij werkplekleren?

Om van werkplekleren een succes te maken, is het belangrijk te investeren in coachende vaardigheden van je leidinggevenden. Tenslotte moeten zij een goed ontwikkelingsgericht gesprek kunnen voeren. Inspiratie hiervoor vind je in de handvatten voor een ontwikkelgesprek.

Hoe maak je voor medewerkers inzichtelijk welke ontwikkelmogelijkheden er zijn?
Hoe ga je aan de slag met bredere inzetbaarheid?

Met werkplekleren kun je de inzetbaarheid van medewerkers vergroten. Dit is van belang als er sprake is van verschillende werkplekken, werkstations of afdelingen waar medewerkers verschillende werkzaamheden of taken uitvoeren.

Een eerste stap voor een concreet plan om de inzetbaarheid te verbreden, is om de afgebakende werkplekken / taken te benoemen en wie wat daarvoor nog moet leren beheersen. Zie ook de handvatten bredere inzetbaarheid.

Voor het vastleggen van de inzetbaarheid kun je kijken naar de handvatten voor een inzetbaarheidsmatrix

Als voorbeeld kan de film van Polder Staal Producties dienen: hoe maken we medewerkers breder inzetbaar op de werkvloer?