Wat is werkplekleren?

Wat is werkplekleren?

Werkplekleren is een sociaal en individueel leerproces. Het helpt medewerkers bij het verwerven en ontwikkelen van werkgerelateerde kwaliteiten. Technische én niet-technische vaardigheden (de zogenoemde softskills), want ook die zijn nodig om goed te functioneren.

Dit kan zowel spontaan als in een meer begeleide en gestuurde vorm. Denk aan instructie op de werkplek, coaching, meelopen met collega’s, kennisuitwisseling, functioneringsgesprekken en zelfgestuurde teams. Alles met als doel werknemers duurzaam inzetbaar te houden en te laten uitblinken in hun vak.

Formele kwalificatietrajecten zoals opleidingen en/of trainingen buiten de context van de werkplek vallen niet onder de term werkplekleren.

 

Veelgestelde vragen
Is mijn organisatie er klaar voor?

Voordat je met werkplekleren aan de slag gaat is het belangrijk een aantal randvoorwaarden op orde te hebben. Dit vergroot de impact en de kans op succes.

Onze online quickscan geeft inzicht in welke randvoorwaarden goed zijn en welke aandacht verdienen. Zo hielp de quickscan al vele collega-bedrijven binnen de techniek te zien waar ze staan en focus aan te brengen. Bovendien is het interessant om enkele diepte-interviews met een aantal respondenten te houden.

Hoe ga ik in gesprek over werkplekleren?

Je wilt aan de slag met werkplekleren. Maar hoe ga je het gesprek aan en met wie?

Het is een breed onderwerp, dus creëer een breed draagvlak. Praat dus met je hele organisatie. Van het management en de HR-afdeling tot de medewerker op de vloer.

Klik hier voor een gespreksleidraad.

Wanneer heb je een goede basis voor werkplekleren?
 • Zorg voor een organisatiestructuur met voldoende ruimte voor medewerkers om buiten bestaande structuren taken op te pakken en samen te werken met collega’s.
 • Vermijd of verminder waar mogelijk hiërarchische structuren.
 • Stimuleer een effectieve leercultuur door gewenst gedrag in kaart te brengen en te waarderen.
 • Ontwikkel een visie op het leren van medewerkers en de organisatie met als uitgangspunt een brede opvatting over leren.

 

Hoe zorg ik voor goede randvoorwaarden op de werkplek?
 • Versterk de zelfstandigheid en zelfsturing van medewerkers.
 • Zorg voor toegankelijke en actuele kennisbronnen en middelen om makkelijk en snel met elkaar te communiceren.
 • Richt de werkplek zo in dat medewerkers elkaar eenvoudig kunnen ontmoeten en slimmer kunnen samenwerken.
 • Stel tijd beschikbaar om te leren: werkplekleren vraagt tijd!
 • Stimuleer samenwerking.
 • Creëer voldoende mogelijkheden voor begeleiding en coaching.
 • Investeer in formele leeractiviteiten zoals trainingen en opleidingen, ook dit bevordert leren op de werkplek.
Hoe kan mijn medewerker effectief leren op de werkplek?
 • Vermijd stereotyperingen. Uit onderzoek blijkt dat veel oudere medewerkers zich wél willen ontwikkelen.
 • Besteed expliciete aandacht aan het leren van (v)mbo’ers op de werkplek. Zij lijken minder te leren op de werkplek dan hbo’ers en wo’ers.
 • Stimuleer de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn effectief te leren in het werk. Denk aan sociale en reflectieve vaardigheden en feedback geven en ontvangen.
 • Stimuleer samenwerking tussen verschillende collega’s.
 • Geef medewerkers uitdagende projecten en opdrachten die aansluiten bij hun talenten en drijfveren.
 • Creëer ruimte voor en stimuleer reflectie. Bijvoorbeeld in ontwikkelgesprekken en tijdens overleggen.
Hoe stimuleer en faciliteer je coachend leiderschap?

Om van werkplekleren een succes te maken, is het belangrijk te investeren in coachende vaardigheden van je leidinggevenden. Tenslotte moeten zij een goed ontwikkelingsgericht gesprek kunnen voeren. Inspiratie hiervoor vind je in het voorbeeld gesprekswijzer-ontwikkelgesprek.

 

Hoe vertaal je jouw organisatiestrategie naar een leer-en ontwikkelplan?

Een goed leer- en ontwikkelplan vertaalt jouw visie en strategie naar wat dit betekent voor de ontwikkeling van je medewerkers. Wat hebben zij nodig aan kennis, vaardigheden en houding om een bijdrage te leveren aan het realiseren van jouw organisatiedoelstellingen? En op welke manier ga je daar de komende jaren invulling aan geven? Om je hierbij te helpen bieden wij handvatten voor het opstellen van een leer- en ontwikkelplan en een inspiratiecasus. Wil je input ophalen bij medewerkers? Kijk dan naar een aantal werkvormen die je kunt inzetten.