Wat is werkplekleren?

Werkplekleren is een sociaal en persoonlijk proces. Het helpt medewerkers bij het verkrijgen en ontwikkelen van kwaliteiten die belangrijk zijn voor het werk: technische én niet-technische vaardigheden (ook wel softskills genoemd). Die softskills zijn ook nodig om goed te functioneren.

Werkplekleren kan spontaan of in begeleide en gestuurde vorm. Denk aan instructie op de werkplek, coaching, meelopen met collega’s, kennis uitwisselen, functioneringsgesprekken en zelfgestuurde teams. Alles met als doel medewerkers te blijven uitdagen en te laten uitblinken in hun vak.

Opleidingen en/of trainingen die geen betrekking hebben op de werkplek, vallen niet onder werkplekleren.

Veelgestelde vragen
Is mijn organisatie er klaar voor?

Voordat je met werkplekleren aan de slag gaat is het belangrijk een aantal randvoorwaarden op orde te hebben. Dit vergroot de impact en de kans op succes.

Onze online quickscan geeft inzicht in welke randvoorwaarden goed zijn en welke aandacht verdienen. Zo hielp de quickscan al vele collega-bedrijven binnen de techniek te zien waar ze staan en focus aan te brengen. Daarnaast is het interessant om enkele diepte-interviews met een aantal mensen te houden.

Hoe kan mijn medewerker effectief leren op de werkplek?
  • Stimuleer samenwerking tussen verschillende collega’s.
  • Stimuleer de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn effectief te leren in het werk. Denk aan sociale en reflectieve vaardigheden en feedback geven en ontvangen.
  • Geef medewerkers uitdagende projecten en opdrachten die aansluiten bij hun talenten en drijfveren.
  • Creëer ruimte voor en stimuleer reflectie. Bijvoorbeeld in ontwikkelgesprekken en tijdens overleggen.
  • Vermijd stereotyperingen. Uit onderzoek blijkt dat veel oudere medewerkers zich wél willen ontwikkelen.
  • Besteed expliciete aandacht aan het leren van (v)mbo’ers op de werkplek. Zij lijken minder te leren op de werkplek dan hbo’ers en wo’ers.
Hoe pak je werkplekleren georganiseerd aan?

Werkplekleren heeft zowel een informeel als een meer formeel karakter. Denk bijvoorbeeld als basis aan een leer- en ontwikkelplan. Dit biedt duidelijkheid en structuur bij alle betrokkenen. Bovendien vergroot het de uniformiteit in de aanpak.