PECOCAR

Inzet op gestructureerd inwerktraject voor nieuwkomers. Van randzaken naar de kern. Leermeesters geven zelf vorm aan de aanpak, stap voor stap. Met als resultaat: écht leren op de werkplek, minder uitstroom, meer betrokkenheid, uitmondend in een persoonlijk begeleidingsplan.