AWL TECHNIEK

Vooruitkijken is belangrijk: de 1-10-100-regel is daarvoor een krachtig instrument. Een buddysysteem zorgt voor verbinding en zelfvertrouwen, terwijl de TWI-methode ruimte biedt voor het volgen van cursussen. Met als resultaat: blijvend leren, kwaliteitsborging en werken aan doelen op lange termijn.