werken & leren van Organiseren

Organiseren van leren & werken

Hoe organiseer ik werkplekleren in onze organisatie?

Als de juiste randvoorwaarden voor werkplekleren zijn gecreëerd (zie ‘De basis voor werkplekleren’), zal het meer informele, spontane leren op de werkplek floreren. Daarnaast zijn er ook meer formele, georganiseerde en doelgerichte vormen van werkplekleren die ingezet en georganiseerd kunnen worden. Afhankelijk van de beoogde leerdoelen zijn er van tal van werkvormen, middelen en interventies mogelijk.