Hoe zet je werkplekleren in?

Werkplekleren in jouw organisatie?

Als je de juiste randvoorwaarden voor werkplekleren hebt gecreëerd (zie ‘Wat is werkplekleren’), wordt de werkplek vanzelf een spontane plek om te leren. Daarnaast kun je ook meer georganiseerde en doelgerichte vormen van werkplekleren inzetten. Afhankelijk van de leerdoelen zijn er verschillende werkvormen en middelen mogelijk.

Veelgestelde vragen
Hoe pak je werkplekleren georganiseerd aan?

Werkplekleren heeft zowel een informeel als een meer formeel karakter. Dit biedt duidelijkheid en structuur bij alle betrokkenen. Bovendien vergroot het de uniformiteit in de aanpak. Gebruikelijke uitgangspunten hierbij zijn een competentiematrix, een leerpad en een werkplan.


Op zoek naar inspiratie? Bekijk onderstaande instrumenten:

Hoe hou je de voortgang van leerlingen effectief bij?

Als je de voortgang van een lerende goed bijhoudt, weet je waar hij staat en kun je daarop inhaken en sturen. Dit biedt duidelijkheid voor de begeleider en is ook wel zo prettig voor de lerende. Zo weet hij wat is afgerond en wat komen gaat.

Het bijhouden van de voortgang kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in een speciaal daarvoor ontworpen digitaal systeem of (laagdrempeliger) in Excel.

Inspiratie nodig? Bekijk onderstaande tool:
Hoe ga je aan de slag met job rotation?

Job rotation is een mooie manier om medewerkers van elkaar te laten leren en breder inzetbaar te maken. Om het juiste effect te creëren, is het belangrijk dit goed te organiseren.

Hieronder een set vragen met verwijzingen naar handige tools/documenten. Hiermee geef je job rotation een vliegende start!
Hoe maak je voor medewerkers inzichtelijk welke ontwikkelmogelijkheden er zijn?

Bekijk ter inspiratie de film van de Dames van Hurkmans. Zie format I en format II voor  voorbeelden van formats voor menukaarten waarin vooral werkplekleren onder de aandacht wordt gebracht.