Inwerken (nieuwe) medewerkers

Inwerken van (nieuwe) collega’s vraagt tijd en aandacht. Een doordacht inwerkprogramma en werkplekbegeleiders met juiste vaardigheden, zijn hierbij essentieel. Een inwerktraject helpt bij het overdragen van kennis en vaardigheden die een (nieuwe) collega niet beheerst, bijvoorbeeld omdat daar geen opleiding voor is of omdat hij andere werkzaamheden had. Maar het is ook bedoeld de collega zich thuis te laten voelen op de nieuwe werkplek. De werkplekbegeleider zorgt voor de overdracht en wordt bovendien geconfronteerd met vragen en andere kennis en vaardigheden waardoor hij zichzelf ook blijft ontwikkelen.

Veelgestelde vragen
Hoe gaan nieuwe medewerkers zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag?

Wil je dat nieuwe medewerkers snel waarde toevoegen? Deze aspecten helpen hierbij:

  • Zorg voor een introductietraject. Bekijk de handvatten hiervoor, en het voorbeeld hoe Pecocar hun ‘onboarding’ heeft georganiseerd.
  • Maak iemand verantwoordelijk voor het inwerken en koppel een buddy aan de nieuwe medewerker zoals in het voorbeeld van BLR-BIMON.
  • Ontwikkel tools die de nieuwe medewerker tijdens het werken kan raadplegen om zo zelfstandig en effectief een taak uit te voeren, bijvoorbeeld een instructiekaart.
  • Zorg dat je middelen op orde zijn, denk aan werkinstructies die up to date en vindbaar zijn. Bekijk als voorbeeld de film van Bonarius om te zien hoe en waarom zij zakkaarten gebruiken, en benut de handvatten voor een instructiekaart.

 

Bekijk ook de filmpjes van M&G Group en ALW Techniek voor meer inspiratie over het inwerken van nieuwe medewerkers.

Hoe krijg je goede en gemotiveerde begeleiders?

Begeleiders, mentoren en trainers spelen een cruciale rol in het inwerken van nieuwe collega’s. Hoe help je hen deze taak goed en met plezier uit te voeren?

  • Stel een rolbeschrijving op voor een begeleider.
  • Laat hen een training didactische vaardigheden volgen. Deze is te volgen via de O&O fondsen.
  • Geef hen de tijd nieuwe medewerkers te begeleiden.
  • Bied duidelijkheid in het wat, hoe en waarom door uniforme leerpaden met bijbehorende leermiddelen te ontwikkelen.

 

Op zoek naar inspiratie? Bekijk onze handvatten voor werkplekbegeleiders, of bekijk de film van Pecocar.  

Hoe maak je een goede (werk)instructie?

Een werkinstructie is een handig document of handige tool (bijvoorbeeld in de vorm van een film of app) waarmee je de juiste werkwijze vastlegt en ervoor zorgt dat iedereen een product op dezelfde manier maakt. Een werkinstructie moet wel praktisch blijven: niet te veel tekst en handzaam in gebruik. Bekijk ook de handvatten voor werkinstructies.

Hoe houd je de voortgang van leren op de werkplek bij?

Wanneer je nieuwe medewerkers inwerkt, is het handig om daar structuur in aan te brengen. Wanneer je een plan hebt, voortgang bijhoudt en evalueert wanneer de opleidingsactiviteiten zijn afgerond kun je je inspanningen meten. Het voeren van een voortgangsgesprek hoort daarbij.

Hoe leer je leerlingen/nieuwe medewerkers planmatig werken?

Een planmatige manier van werken, waarbij je rekening houdt met wat je nodig hebt of waar je tegenaan kunt lopen, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hier is werkervaring voor nodig en anders een goed werkplan. Een werkplan dwingt de leerling/medewerker de opdracht te verhelderen, een plan te maken en te reflecteren (terug te kijken) op de aanpak. Hiermee kan de werkplekbegeleider het inwerken structuren en de nieuwe medewerker/leerling zelfstandiger laten werken.