Inwerken door & van collega's

Inwerken door & van collega's

Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers goed ingewerkt worden en hoe kan ik hun begeleiders daarvoor goed toerusten?

Het inwerken van (nieuwe) collega’s op de werkplek vraagt tijd en aandacht in de vorm van een doordacht inwerkprogramma en werkplekbegeleiders die over de juiste vaardigheden beschikken. Een inwerktraject richt zich niet alleen op het overdragen van kennis en vaardigheden die een (nieuwe) collega nog niet beheerst - omdat daar geen opleiding voor is of omdat hij andere werkzaamheden binnen het bedrijf heeft verricht - maar ook op het zich thuis laten voelen van de collega op de nieuwe werkplek. De werkplekbegeleider zorgt niet alleen voor de overdracht, maar leert zelf ook weer: hij wordt geconfronteerd met vragen en andere kennis en vaardigheden waardoor hij zichzelf ook blijft ontwikkelen.