Effectief samenwerken

Effectief samenwerken

Om van werkplekleren een succes te maken, is het belangrijk om multidisciplinair samen te werken. Alleen dan ontwikkelen medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden, wordt bestaande kennis overgedragen en draagt men bij aan socialisatieprocessen: ‘hoe werkt het hier?’ Samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. Soms wordt dit bemoeilijkt door de structuur van je organisatie, soms zijn er taalbarrières of zijn er cultuurpatronen of conflicten die samenwerken bemoeilijken.

Veelgestelde vragen
Hoe helpen collega's elkaar vraagstukken op te lossen?

Intervisie is het toverwoord. Dit is een gestructureerd overleg waarbij je door gebruik te maken van onderlinge kennis en ervaringen je eigen deskundigheid verhoogt. Intervisie geeft mogelijkheden en tips om samen tot een oplossing te komen voor problemen en uitdagingen in je werk. Zie het stappenplan intervisie.

 

Hoe zorg je dat betrokken teams bij onderhoud van machines beter met elkaar communiceren en samenwerken?

Een goed hulpmiddel is een dagstart volgens de POMP-methodiek. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op de werking van de machines in het bedrijf, zodat iedereen (werkvloer, technische dienst en ploegbazen) op de hoogte is van de status van de machine. Zie POMP formulier. Daarbij is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop verdere kennis over de status van de machines wordt gedeeld. Zie instructie stoplicht.

Hoe laat je kennis- en informatieoverdracht tussen afdelingen beter verlopen?

Hiervoor heb je meer inzicht en waardering in elkaars werkzaamheden nodig. Vervolgens ga je met concrete acties aan de slag om samenwerking en kennisdeling effectief te laten verlopen.

Een praktische start maken met effectief samenwerken? Bekijk dan:
Draaiboek voor workshop effectief samenwerken