samenwerken & verstaan Elkaar

Elkaar verstaan & samenwerken

Hoe zorg ik dat medewerkers samenwerken en met elkaar communiceren met als doel dat zij van elkaar leren?

(Multidisciplinair) samenwerken is van groot belang voor het werkplekleren binnen een organisatie. Door samen te werken met anderen ontwikkelen medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden, wordt bestaande kennis overgedragen (zie ook Kennis delen & behouden) en draagt het bij aan socialisatieprocessen: de medewerker leert ‘hoe het hier gaat’). Samenwerken is geen vanzelfsprekend gegeven. Soms bemoeilijkt de structuur van de organisatie het samenwerken met andere disciplines en collega’s, soms zijn er taalbarrières of zijn er cultuurpatronen of conflicten die het samenwerken bemoeilijken.