werkplekleren voor basis De

De basis voor werkplekleren

Hoe creëer ik de juiste randvoorwaarden voor werkplekleren?

We onderscheiden drie factoren die van invloed zijn op het succes van werkplekleren:

  1. De kenmerken van de organisatie. Denk hierbij aan de structuur en cultuur binnen een organisatie of de visie op leren en ontwikkelen.
  2. De werkplekcondities. Hoe is het werk georganiseerd? Is er veel of weinig uitdaging, variatie en autonomie, wat zijn de beschikbare middelen (tijd, toegang tot informatiebronnen)?
  3. De persoonlijke kenmerken van de lerende zelf. Denk hierbij aan sociale vaardigheden, motivatie en betrokkenheid, zelfsturing maar ook aan opleidingsniveau.

Deze drie factoren geven inzicht in de randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden om werkplekleren succesvol te laten zijn.

Lees hier het rapport en/of de populaire versie van het onderzoek